Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Cadre didactice

Cadrele didactice ale Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

 
Prof.univ.dr. Alexandru HUDIŢEAN
Domenii de competenţă:
- domeniul 1
- domeniul 2
- domeniul 3
Orar consultaţii:
- vineri 10.00 - 12.00 / sala 002
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Conducător de doctorat
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: alexandru.huditean@ulbsibiu.ro
 
 
Cursuri predate:
- Educaţie interculturală
Fişa disciplinei
Programa analitică
- Psihologia educaţiei
Programa analitică
 
Manuale:
Devianta comportamentala
Introducere in psihologia educatiei
Metode de cunoastere
 

 
Prof.univ.dr. Elena MACAVEI
Domenii de competenţă:
- domeniul 1
- domeniul 2
- domeniul 3
Orar consultaţii:
- vineri 10.00 - 12.00
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: -
 
 
Cursuri predate:
- Pedagogie. Introducere în pedagogie. Didactică.
Fişa disciplinei
Programa analitică
- Pedagogie. Teoria educaţiei.
Fişa disciplinei
 
 
 
 
 
 

 
Prof. univ. dr. Carmen DUŞE
Domenii de competenţă:
- domeniul 1
- domeniul 2
- domeniul 3
Orar consultaţii:
- marţi,joi 17.00 - 19.00 / sala 002
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: carmen.duse@ulbsibiu.ro
 
 
Cursuri predate:
- Didactica specialităţii
Fişa disciplinei
Programa analitică
- Management educaţional
Fişa disciplinei
Programa analitică
- Practică pedagogică
Fişa disciplinei
Programa analitică
 
 

 
Conf. univ. dr. Daniela CREŢU
Domenii de competenţă:
- Pedagogie
- Gândire critică
- Dezvoltare curriculară
Orar consultaţii:
- joi 14.00 - 16.00 / sala 001
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: daniela_cretu_2000@yahoo.com
 
 
 
Cursuri predate:

- Pedagogie 1 (Introducere în pedagogie, Teoria şi metodologia curriculum-ului), anul I, sem. II

Programa analitică
- Pedagogie 2 (Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării), anul II, sem.I
Fişa disciplinei
Programa analitică
- Consiliere psiho-pedagogică
Programa analitică
 

 
Conf. univ. dr. Daniel MARA
Domenii de competenţă:
- Pedagogie (Introducere în pedagogie; Teoria şi metodologia curriculum-ului; Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării)
- Dezvoltare curriculară
- Educaţie incluzivă
- Pedagogie diferenţiată
Orar consultaţii:
- luni 10.00 - 12.00 / sala D002 / DPPD
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: danielmara11@yahoo.com
 
 
 
Cursuri predate:

- Introducere în pedagogie. Teoria şi metodologia curriculum-ului

Fişa disciplinei
Programa analitică
- Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării
Programa analitică
- Psihologia educaţiei
Programa analitică
 
 
 
 
 

 
Conf. univ. dr. Adriana NICU
Domenii de competenţă:
- Pedagogie

- Consiliere psihopedagogică

- Gândire critică şi învăţare prin cooperare

Orar consultaţii:
- vineri 12.00 - 14.00 / sala D001
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: adriana.nicu@yahoo.com
 
   
Cursuri predate:

Introducere în pedagogie. Teoria şi metodologia curriculum-ului

Programa analitică
- Teoria şi metodologia instruirii
- Teoria şi metodologia evaluării
 
Suport de curs:
Pedagogie 1 curs 1 Pedagogia - Stiinta a educatiei
Pedagogie 1 curs 2 - Educatia in societate
Pedagogie 1 curs 3 - Educabilitatea
Pedagogie 1 curs 4 - Dimensiunile educatiei
Pedagogie 1 curs 5 - Sistemul de invatamant
Pedagogie 1 curs 6 - Curriculum - delimitari conceptuale
Pedagogie 1 curs 7 - Finalitatile educatiei
Pedagogie 1 curs 8 - Continutul invatamantului
Pedagogie 2 curs 1 - Procesul de invatamant
Pedagogie 2 curs 2 - Principiile didactice
Pedagogie 2 curs 3 - Metode si mijloace de invatamant
Pedagogie 2 curs 4 - Moduri si forme de organizare a procesului de invatamant
Pedagogie 2 curs 5 - Proiectarea didactica
Pedagogie 2 curs 6 - Relationare si comunicare didactica
Pedagogie 2 curs 7 - Teoria evaluarii
Pedagogie 2 curs 8 - Testul docimologic

 
Prof. univ. dr. Elena-Lucia MARA
Domenii de competenţă:
- didactica limbii şi literaturii române
- practica pedagogică
- limba română
- literatură pentru copii
- educarea limbajului
- stilistica limbii române
Orar consultaţii:
- miercuri: 10-12 / Sala 001-DPPD
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: luciamara2002@yahoo.com
lucia.mara@ulbsibiu.ro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursuri predate:

Didactica limbii şi literaturii române

 
 
Practica pedagogică
 
Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar
Metodica educării limbajului
Limba română
Literatură română și literatură pentru copii
 
Fișe ale disciplinelor:
Limba română
Literatură română și literatură pentru copii
Metodica educării limbajului
Metodica predării limbii și literaturii române în învățământul primar
 

 
Lector. univ. dr. Gabriela GRUBER
Domenii de competenţă:
- Didactica specialităţii (istorie şi cultură civică)
- Practica pedagogică
Orar consultaţii:
- marţi 11.00 - 13.00
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: gabivgruber@yahoo.com
 
 
 
Cursuri predate:

- Didactica specialităţii (Istorie, Istoria artelor, Cultură civică)

Programa analitică
- Practică pedagogică (Istorie, Istoria artei, Cultura civică)
Programa analitică
 
 
 
 
 

 
Lector univ. dr . Carmen Maria POPA
Domenii de competenţă:
- didactică generală
- educaţia adulţilor
- managementul clasei
- mentoratul în educaţie
- pedagogie
- psihologia educaţiei
- ateliere de formare
- CDS-proiectare curriculara implementare, evaluare
- psihopedagogia activitatilor extracurriculare
- managementul activitatii intelectuale. tehnici de invatare eficienta
Orar consultaţii:
- joi 18.00 - 20.00 / sala 003
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: maria1_pc@yahoo.com
 
 
Cursuri predate:
- Psihologia educaţiei
Programa analitică
- Pedagogie I (Introd. în pedag. + Teoria şi metod. curriculumului)
Programa analitică
- Pedagogie II (Teoria, metodologia instruirii şi evaluării)
Programa analitică
 
 
 
 
 


 
Lector. univ. drd. Sara KONNERTH
Domenii de competenţă:
- domeniul 1
- domeniul 2
- domeniul 3
Orar consultaţii:
- vineri 14.00 - 16.00 / lab. informatică
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: sarakonnerth@yahoo.de
 
 
Cursuri predate:
- Instruire asistată de calculator
Fişa disciplinei
Programa analitică
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Lector. univ. drd. Olivia ANDREI
Domenii de competenţă:
- domeniul 1
- domeniul 2
- domeniul 3
Orar consultaţii:
- miercuri 10.00 - 12.00
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: olivia_andrei2004@yahoo.com
 
 
Cursuri predate:
- Psihologia educaţiei
Programa analitică
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Lector. univ. drd. Diana MIHĂESCU
Domenii de competenţă:
- domeniul 1
- domeniul 2
- domeniul 3
Orar consultaţii:
- luni 14.00 - 16.00, joi 10.00 - 12.00 / D001
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: diana.mihaescu@yahoo.com
 
 
Cursuri predate:
- Psihologia educaţiei
Programa analitică
- Didactica specialităţii
Programa analitică
- Practică pedagogică
Programa analitică
 
 
 
 
 


 
Lector. univ. dr. Daniela ANDRON
Domenii de competenţă:
- didactica specialitatii
- practica pedagogica
- management
Orar consultaţii:
- miercuri 09.30 - 11.00
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: dana.andron@hotmail.com
 
 
Cursuri predate:
- Didactica specialităţii - Economie
Programa analitică
- Practica pedagogică Economie
Programa analitică
- Didactica domeniului si dezvoltări în didactica specialităţii – Economie
Programa analitică
- Practica pedagogică
Programa analitică
 
 
 


 
Lector. univ. dr. Liana Regina IUNESCH
Domenii de competenţă:
- Metodica şi didactica predării limbii germane materne şi moderne
- Practica pedagogica pentru predarea limbii germane materne si moderne
- Prezentare si vizualizare
Orar consultaţii:
-luni 12.00-14.00 / Sala 1-Departamentul de Teologie Protestantă
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: liana.iunesch@ulbsibiu.ro
 
 
Cursuri predate:
- Didactica specializării
Fişa disciplinei
Programa analitică
- Practica pedagogică pentru limba germană modernă şi maternă
Fişa disciplinei
Programa analitică
 
 
 
 
 
 


 
Lector. univ. drd.Cristina-Anca DANCIU
Domenii de competenţă:
- domeniul 1
- domeniul 2
- domeniul 3
Orar consultaţii:
-
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: cristina.danciu@ulbsibiu.ro
 
 
Cursuri predate:
- Didactica specialitătii, pentru industrie alimentară si stiinte agricole
Fişa disciplinei
Programa analitică
- Practica pedagogică, pentru industrie alimentară si stiinte agricole
Fişa disciplinei
Programa analitică
 
 
 
 
 
 

 
Lector. univ. drd. Alina MAG
Cadru didactic asociat suplinitor la disciplina Pedagogie
Domenii de competenţă:
- Pedagogie
- Educatie timpurie
- Educatia parintilor
Orar consultaţii:
- marţi 11.00 - 13.00
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: magutalina@yahoo.com
 
 
Cursuri predate:

-

Programa analitică
-
Programa analitică
 
 
 
 
 

 
Asist. univ. drd. Lia Bologa
Domenii de competenţă:
- Psihologia educaţiei
Orar consultaţii:
- joi 13.00 - 15.00
Listă de lucrări
Curriculm Vitae
Tel: +40-(269) 23.52.24
E-mail: studenti_dppd@yahoo.com
 
 
Cursuri predate:
- Psihologia educaţiei
Programa analitică
 
 
 
 
 
 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid