Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Tutori de an

Ce sunt tutorii de an?

Pentru fiecare an de studiu este nominalizat un tutore pe linie pedagogică şi metodică, care:

 • are ore la dispoziţia studenţilor, asigurând în acest fel răspunsul la cererile adresate de aceştia; 
 • asigură consilierea studenţilor în problema carierei didactice;
 • oferă acestora informaţiile necesare pentru înscrierea pe traseul profesiunii didactice;
 • îi susţine în situaţii de criză educaţională;
 • menţine un dialog continuu şi o comunicare pe  orizontală şi verticală, de natură să preîntâmpine redundanţa informaţională, distorsiunile şi blocajele între managementul DPPD, cadre didactice şi studenţi;
 • motivează studenţii în a participa la cursurile DPPD;
 • asigurară o  comunicare deschisă, bazată pe încredere reciprocă între profesori şi studenţi;
 • iniţiază “ateliere pedagogice” pentru abordarea tematicilor legate de predare-învăţare cu cadrele didactice din ULBS, pentru prevenirea eşecului/abandonului de către studenţi, precum şi pentru creşterea competenţei didactice a acestora.
 • consiliază studenţii pe probleme de construcţia carierei didactice, precum şi în relaţia cu planul de învăţământ şi  disciplinele de studiu;
 • asigură orientarea şi  ghidarea studenţilor din anii terminali, pentru o integrare mai uşoară pe traseul profesional didactic;
 • creează o  atmosferă  sănătoasă şi a unui climat de încredere, a unei culturi organizaţionale care să promoveze satisfacţia în învăţare, precum şi mândria pentru cariera didactică.

Programul de consultaţii şi tutoriat

Tutore

Programul şi locul de consultaţie

Posibilitate de contact

Grupe tutoriale

Prof.univ.dr. Alexandru HUDIŢEAN

Vineri: 10-12

 

Litere

Ştiinţe
Sala 002 Teologie

Prof.univ.dr. Elena MACAVEI

 

 

 

Conf.univ.dr. Daniela CREŢU

Marti: 12-14

daniela_cretu_2000@yahoo.com

Istorie

Sala 002 Engleza, an I, II

Conf.univ.dr. Carmen-Sonia DUŞE

Marti, Joi: 17-19

carmen.duse@ulbsibiu.ro

Inginerie an II, IV

Sala 002 SAIAPM an II,  IV

Lect.univ.drd. Olivia ANDREI

Joi: 14-16

 

SAIAPM, an I

Inginerie

Lect.univ.drd. Gabriela GRUBER

Marţi: 11-13

gabivgruber@yahoo.com

Istorie

Drept
Jurnalistică, an III

Lect.univ.drd. Sara KONNERTH

Vineri: 14-16

sarakonnerth@yahoo.de

Lb. germană

Lab. informatică Informatică, an II

Lect.univ.dr. Adriana NICU

Vineri: 12-14

adriana.nicu@yahoo.com

Ştiinţe economice

Sala 003 Drept

Lect..univ.drd. Diana MIHĂESCU

Joi: 12-14

diana.mihaescu@yahoo.com

Psihologie

Sociologie

Lect.univ.dr. Daniel MARA

Luni: 10-12

danielmara11@yahoo.com

Medicină

Asistenţă socială
Jurnalistică

Asist.univ.drd. Lia ILIE-BOLOGA

Marti: 13- 15

studenti _dppd@yahoo.com

Litere , LMA

 

Asist.univ.drd. Carmen Maria  POPA

Marţi: 16-18

maria1_pc@yahoo.com

Educaţie fizică şi sport, an I

Sala 003 Matematică-Informatică, an I

Notă: Consultaţiile sunt oferite în sălile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.Informaţii de contact

Adresa: Calea Dumbravii, Nr.34, Sibiu, 550324, România
Tel: +40-(269) 23.52.24
+40-(269) 21.16.02
Fax:+40-(269) 23.52.24
E-mail: dep.dppd@ulbsibiu.ro
Web: http://dppd.ulbsibiu.ro

 

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid