Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Cercetare

Câteva cuvinte despre activitatea de cercetare.

Activitatea de cercetare

Cercetarea ştiinţifică reprezintă o activitate prioritară alături de cea didactică, pentru toate cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Activitatea de cercetare se desfăşoară pe baza Planului intern de cercetare elaborat de către membrii departamentului şi se constituie ca parte integrantă a Planului de cercetare al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

            Strategia de cercetare vizează următoarele aspecte:

 1. valorificarea potenţialului uman şi a resurselor materiale existente în elaborarea, desfăşurarea unor programe de cercetare interdisciplinare cu impact ştiinţific ridicat;
 2. adaptarea tehnicilor şi metodelor de cercetare la standardele internaţionale şi la normele specifice domeniului ştiinţelor socio-umane;
 3. promovarea şi participarea la programe de cercetare interdisciplinare în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate;
 4. diseminarea rezultatelor cercetării prin participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi prin publicarea acestora în reviste, volume ştiinţifice şi tratate de specialitate;
 5. evaluarea continuă a performanţelor şi promovarea unui management calitativ al proiectelor de cercetare.

            Realizarea cercetării :

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic s-a desfăşurat şi se desfăşoară într-o varietate de forme.  Dintre acestea menţionăm:

 1. lucrări de cercetare ştiinţifică pe bază de granturi sau contracte încheiate cu CNCSIS (Proiecte de tip AT, CEEX, PCE);
 2. lucrări de cercetare ştiinţifică finanţate prin programe internaţionale (Leonardo da Vinci, Grundtvig,  PHARE);
 3. activităţi de cercetare şi formare desfăşurate prin proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – POSDRU;
 4. activităţi de cercetare realizate prin proiecte desfăşurate la nivel local cu diferite instituţii de învăţământ şi de cultură (grădiniţe, şcoli, biblioteci);

      Valorificarea cercetării:

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate de cadrele didactice de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic au fost valorificate prin:

 1. includerea unor rezultate semnificative în conţinutul cursurilor şi seminariilor;
 2. elaborarea de cărţi de specialitate, cursuri, îndrumare şi a unor capitole în volume colective;
 3. publicarea de articole în reviste de specialitate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice.

 

 

 

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid