Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Cercetare

Granturi şi programe de cercetare în care au fost implicate cadrele didactice din DPPD – ULBS în anii 2005-2010

CONTRACTE DE CERCETARE

 Nr. crt.

Nr. contract

Program

Tipul proiectului

Director de proiect

Anul

Pagina proprie

1.

882/19.01.2009

PNCDI - Idei

Proiecte de cercetare exploratorie

Conf.  univ. dr. Daniel Mara

2009

Click aici !!!

2.

 

 

 

 

 

 

PROGRAME PARTENERIATE
PROIECTE CU ULBS COORDONATOR

 Nr. crt.

Nr. inregistrare CNMP

Denumire proiect

Nume şi prenume director

Suma aprobată

Observaţii

1.

91064/18.09.2008

PNCD II, PROMOESED (Program de educaţie timpurie psihomotrică la copiii de 3-6/7 ani în scopul adaptării eficiente la mediul şcolar)

Director - conf. univ. dr. Raluca Sasu; membru în echipa de cercetare: conf. univ. dr. Daniel Mara

34.327 Euro

 

2.

890 MECT

Informatizarea concepţiei şi fabricaţiei pieselor din construcţia de maşini

Prof. dr. Dan Maniu Duşe

-

 

PROIECTE CONTRACTATE la competiţiile din PNII, 2008
Program Parteneriate – DPPD-ULBS – partener

 Nr. crt.

Denumire proiect

Instituţia coordonatoare

Resp DPPD ULBS

Buget aprobat

Nr.înscr. on-line

Nr. inregistrare contr.

1.

Competenţe în educaţie (COMPET)

Universitatea din Piteşti

Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duşe

 

 

 

2.

DIALOGUE-Bridges between Research and Practice in ULLL

European University of Continuing Education Network

Lector univ. dr. Gabriela Gruber, lector univ dr. Liana Iunesch, membri în colectivul de cercetare şi implementare

399.260 Euro

-

510799-LLP-1-2010-1-BE-GRUNDTVIG-GNW

3.

Proiect LEONARDO DA VINCI - „Play and Learning for Inclusion”;

Newman College, University of Birmingham, U.K

Conf. Univ dr. Daniel Mara, lector univ. dr. Lucia Mara membri ai colectivului de cercetare şi implementare

58000 Euro

-

nr. LLP-Ldv/PAR/2009/RO/010

4.

Proiectul Oferte educaţionale, inclusiv extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţile dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România

echipa de management de proiect „Totem Communication” în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării

conf. univ. dr. Adriana Nicu, coordonator naţional în echipa de proiect

-

-

proiect FSE ID.4390, POSDRU, 2007-2013

5.

Proiectul Form Multimedia System for a European Museum

Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, director de proiect lect. univ. dr. Cosmin Suciu

conf. univ. dr. Adriana Nicu, membru în echipa de proiect

în curs de evaluare

Leonardo da Vinci, LLP-LDV/TOI/07/IT/016

 

6.

Proiectul Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu dizabilităţi

Facultatea de Ştiinţe, director de proiect prof. univ. dr. Dumitru Batâr;

conf. univ. dr. Adriana Nicu, conf. univ. dr. Daniel Mara , lect.univ.dr. Carmen Maria Popa, membri în echipa de proiect

 

proiect FSE ID.63951

 

7

Bilateral Agreement Erasmus - Newman College of Higher Education, Birmingham/Anglia.
Bilateral Agreement Erasmus - Riga Teacher Training and Education Management Academy/Letonia.
Bilateral Agreement Erasmus - University College of Education Viena/Austria.
Bilateral Agreement Erasmus - Institut Universitaire de Formation de Maitres Midi-Pyrenees/Franţa.

DPPD

Prof. univ. dr. Carmen Sonia Duşe, coordonator program

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Bilateral Agreement Erasmus - Philipps Universitat Marburg/Germania.
Bilateral Agreement Erasmus - Haute Ecole Namuroise Catholique/Belgia.

DPPD

Lect. univ. dr. Diana Mihăescu, coordonator program

Bilateral Agreement Erasmus-Pädagogische Hochschule Tirol Innsbruck – Austria.
Bilateral Agreement Erasmus - Universita degli studi di Bergamo – Italia.
Bilateral Agreement Erasmus - Universita degli studi di Sassari – Italia.
Bilateral Agreement Erasmus - Universitat de Illes Balears – Spania.
Bilateral Agreement Erasmus - Universidad de Leon – Spania.
Bilateral Agreement Erasmus - Universita degli studi di Bologna – Italia.

DPPD

Conf. univ. dr. Daniel Mara, coordonator program

Programul IDEI

 Nr. crt.

Denumire proiect

Nume şi prenume director/ membri

Facultatea

Buget solicitat

Nr. înregistrare

Punctaj

1.

Proiect CNCSIS Adaptarea curriculară - instrument fundamental în educaţia incluzivă

conf. univ. dr. Daniel Mara (director proiect), lect. univ. dr. Lucia Mara, lect. univ drd. Olivia Andrei, asist. univ. dr. Lia Bologa (membri în echipa de proiect)

DPPD

557894 lei

Cod 471, nr. 882/19/01/2009

90,70

2.

Proiect CNCSIS tip AT - Cultura politică şi comportament electoral în România în perioada democraţiei parlamentare (1866-1937) - între specificul naţional şi modelele europene

conf. univ. dr. Sorin Radu, director; Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare

Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”

23250.00

cod 25, nr. 67GR/2006.

90.00

Contracte de cercetare cu organizaţii

 Nr. crt.

Nr. contract

Denumire contract

Organizaţia parteneră

Nume/prenume membru DPPD

Anul derulării

Valoare

1.

47/12 martie 2009

Evaluarea potenţialului şi a oportunităţilor de valorificare a resurselor informaţionale în mediul de afaceri

SC DAFORA SA

Lect. univ. dr. Diana Mihăescu

2009-2010

12000 Euro

2.

4/ 6 aprilie 2009

Modalităţi de optimizare a activităţii educaţionale

Fundaţia Ştiinţifică Helmar Frank

Lect. univ. dr. Diana Mihăescu, lect. univ. drd. Olivia Andrei, asist. Univ. dr. Lia Bologa

2009-2010

51200 RON

3.

CELGAS PL/04/B/F/PP-17-4431

Conventional & eLearning Gas Engineering Centre

Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologie, AGH, Krakow, Poland

Carmen Sonia Duşe - membru

2005-2007

270374 Euro

4.

Program Phare 2006/018-147.04.02.02.01.702

Dezvoltarea competentelor personalului S.C. COMPA S.A. Sibiu în folosirea teh-nologiilor de vârf si a meto-delor moderne de manage-ment operational

Facultatea de Inginerie, ULB

Carmen Sonia Duşe - membru

2008-2009

270374 Euro

5.

 

Competenţe cheie în Universităţi din sudestul Europei

Fundaţia Bosch

Oliver Janoschka
Liana Iunesch

2007 - 2009

30000 Euro

6.

M/PED-03 M/PED-01 M-DEA/01

Proiect de cercetare - „Professionalita educative per la valorizzazione delle diferenze culturali, sociali e per il superamento degli *H”-

Universita degli studi di Bologna – Italia, director de proiect: Prof. Nicola Cuomo-Universita di Bologna-Italia,

Daniel Mara, membru colaborator în echipa de cercetare internaţională

2006

45000 Euro

Proiecte internaţionale

 Nr. crt.

Linie bugetara / Nr. contract

Denumire contract

Autoritatea contractanta

Nume,prenume director proiect; nume prenume membru DPPD în proiect

Anul derulării

Valoare (EUR)

1.

502374-LLP-1-2009-1-RO

Create-Motivate-Learn (CreMoLe)

Grundtvig

Lect. univ. dr. Carmen Maria Popa, DPPD, membru în echipa de proiect

Ianuarie 2010- Decembrie 2011

24093 Euro

2.

 

Competente cheie in universităţi din sud- estul Europei (Schlüsselkompetenzen an Universitäten in Südosteuropa)

Universitatea din Hamburg, Fundaţia “Robert Bosch“, Fundaţia „MitOst“

Prof univ. dr. Ulrich Heyder; lect. univ drd. Liane Iunesch

2008-2009

38684 Euro

3.

La Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) si Groupe de recherche Littoral et vie, Université de Moncton, Canada

Jeune bâtisseurs d'un avenir viable

Universitatea Moncton, Canada

Prof. univ. dr. Diane Pruneau; conf. univ. dr. Adriana Nicu

2006-2009

97 000$

Proiecte naţionale

 Nr. crt.

Nr. contract

Denumire contract

Organizaţia parteneră

Nume, prenume partener din DPPD

Anul derulării

Valoare

1.

 

Proiect de cercetare „Modalităţi de optimizare a activităţii educaţionale”, Nr. 4/ 6 Aprilie 2009

Fundaţia Ştiinţifică Helmar Frank

Andrei Olivia, membru

2009-2011

51200 RON

2.

 

Proiect educaţional, „Doi parteneri-acelaşi scop”, proiect finanţat de Consiliul Judeţean Sibiu şi coordonat de Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, 2008

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, 2008

Conf. univ. dr. Daniel Mara, lect. univ. dr. Mara Elena-Lucia, membri în echipa de proiect

2008

8000 RON

3.

 

Proiectul pentru Învăţământul Rural

MEC

Carmen Maria Popa, membru în echipa de proiect

2004-2009

11,7 miliarde $

4.

2005/017-553.04.02.01.01.712

Proiect PHARE 2005/017-553.04.02.01.01.712 „Locuri de muncă pentru şomerii de lungă durată”, derulat în localităţi rurale din judeţul Sibiu

AJOFM SIBIU

Daniel Mara, membru al echipei de implementare

2008

60000 Euro

5.

91064/18.09.2007

Program de cercetare, PNCD II, PROMOESED „Program de educaţie timpurie psihomotrică la copiii de 3-6/7 ani în scopul adaptării eficiente la mediul şcolar”, nr. 91064/18.09.2007

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare

2007

34327 Euro

6.

158/2006

Proiect CEEX. Modulul III - PROCED „Promovarea cercetării ştiinţifice privind calitatea vieţii la nivelul comunităţii locale şi implicaţii asupra educaţiei”-2006-2008, nr. 158/2006

Universitatea „Transilvania” Braşov

Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare

2006-2008

200.000 RON

7.

2003/005 - 551.01.02/21

Proiect PHARE extindere 2003/005 - 551.01.02/21 „O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor – educaţie incluzivă pentru grupuri dezavantajate”

ISJ Sibiu

Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare şi implementare

2006

500000 Euro

8.

2003/2005 RO 551.01.02/21

Proiect PHARE 2003/2005 RO 551.01.02/21 - „O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor – educaţie incluzivă pentru grupuri dezavantajate”

ISJ Sibiu

Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare şi implementare

2005

500000 Euro

9.

1 225891 – CP- 1 – 2005

Contractul Socrates - Grundtvig 1 225891 – CP- 1 – 2005, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Daniel Mara, membru al colectivului de cercetare

2005

658000 Euro

Programe de studii iniţiate de DPPD

 Nr. crt.

Data acreditării/ autorizaţiei funcţionare

Denumire program studii

Forma program studii

Nume, prenume coordonator program DPPD

Anul derulării

1.

CNFPIP

Studium

Acreditat CNFPIP, categoría 1, de lungă durată, 90 credite

Prof univ. dr. Carmen Sonia Duşe

2009

2.

ARACIS 29.oct. 2009

Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar

Licenţă

Conf. univ. dr. Adriana Nicu

2010- 2011

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid