Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Cercetare

Câteva cuvinte despre activitatea de cercetarea "Publicatii ".

Cărţi, capitole din volume colective

 Nr. crt.

Autor / Coautor

Titlul lucrarii

Editura

Realizarea activităţii

ISBN

1.

Mara Elena-Lucia Didactica limbii şi literaturii române Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu 2010 ISBN 978-973-739-982-3

2.

Mara Daniel, Păvăluc Cosmina Diana Paulo Freire: viaţa şi opera: pentru o pedagogie a dialogului- traducere din limba italiană a cărţii Narrando Paulo Freire, per una pedagogia del dialogo de Paolo Vittoria, Carlo Delfino Editore, Sassari 2008 Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (184 pg.) 2010 ISBN 978-973-30-2725-6

3.

Popa Carmen Maria Pedagogie. Note de curs. Suport de seminar Universităţii,,Lucian Blaga” din Sibiu 2010  

4.

Nicu Adiana, Conţiu Elena-Raveca Instrumente pentru învăţarea prin cooperare în curs de publicare la Editura Aramis, Bucureşti 2010  

5.

Andrei Olivia Religia şi preocupările pentru reducerea violenţei în şcoală, în Opriş Monica (coord), Demersuri investigative în educaţia religioasă pg. 109-121 Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia 2010 ISBN: 978-606-509-104-7

6.

Creţu Daniela, Nicu Adriana, Pedagogie pentru definitivat şi gradul II pg. 355 Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2009 ISBN 978-973-739-806-2

7.

Mihăescu Diana Modelarea deciziilor manageriale din instuţiile educaţionale – o abordare cibernetică pg. 191 Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009 ISBN 978-973-739-830-7

8.

Konnerth Sara Instruire asistată de calculator. Evoluţia instruirii asistate de calculator. Curs universitar Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu 2009 ISBN 978-973-739- 917-5

9.

Mara Daniel Strategii didactice în educaţia incluzivă, ediţia a II-a Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, (228 pg.) 2009 ISBN 973-30-1913-5

10.

Mara Daniel Dezvoltare curriculară Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, (160 pg.) 2009 ISBN 978-973-739-90-5

11.

Mara Daniel, coordonator Rodica Popescu Învăţarea mediată. Abordări teoretice şi practice în volumul Problematica învăţare-evaluare. Abordări-studii-cercetări Psihomedia, Sibiu, pp. 7-55, (174 pg.) 2009 ISBN 978-973-1753-76-8
12. Mara Elena-Lucia, coordonator Rodica Popescu Receptarea textelor literare in gimnaziu în volumul Problematica invatare-evaluare. Abordari-studii-cercetari Editura Psihomedia, Sibiu, pp. 55-76, 74 pg 2009 ISBN 978-973-1753-76-8
13. Andron, Daniela Roxana Aspecte ale didacticii educaţiei tehnologice în formarea continuă a profesorilor Editura Psihomedia Sibiu 2009 ISBN978-973-1753-81-2
14. Gruber Gabriela Didactica specialităţii. Istorie/ cultură civică Editura Psihomedia, Sibiu 2009 ISBN 978-973-1753-78-2
15. Popa Carmen Maria O şcoală orientată spre elev. Elevul partener activ în procesul propriei învăţări. Ediţie revizuită Editura Aramis, Bucureşti 2009  
16. Popa Carmen Maria Managementul clasei. Un management al clasei orientat spre elev Editura Universităţii Alma Mater din Sibiu 2009  
17. Popa Carmen Maria O şcoală orientată spre elev. Elevul partener activ în procesul propriei învăţări Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu 2009  
18. Popa Carmen Maria Psihologia educaţiei. Note de curs. Suport de seminar Editura Universităţii ,,Lucian Blaga” din Sibiu 2009  
19. Andrei Olivia Diminuarea fenomenului violenţei în şcoală, prin intervenţii educaţionale organizate de şcoală, prin profesorul de religie, în parteneriat cu biserica şi familia. Instrumente de cercetare, în Opriş Dorin (coord), Coordonate ale cercetării pedagogice în domeniul educaţiei religioase pg. 86-106 Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia 2009 ISBN: 978-606-509-101-6

20.

Mara Elena-Lucia Violenţa în familie în volumul, Nu Violenţei! Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, (74 pg.) 2009 ISBN 978-973-0-06328

21.

Mara Daniel Etiologia şi tipologia violenţei şcolare în volumul colectiv Nu, violenţei! Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, (126 pg.) 2009 ISBN 978-973-0-06328-8
22. Mara Daniel Strategii de intervenţie psiho-pedagogică în educaţia incluzivă în volumul colectiv Orientări teoretice şi practice în educaţia incluzivă Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, (118 pg.) 2008 ISBN 978-973-0-05688-4
23. Mara Elena-Lucia, îngrijit de Mara Daniel Implicaţiile psihopedagogice ale comunicării educaţionale în volumul colectiv Orientări teoretice şi practice în educaţia incluzivă Editura Bibliotecii Judeţene Astra, Sibiu, pp. 95-106, 118 pg 2008 ISBN 978-973-0-05688-4
24. Mara Elena-Lucia Limbaj şi expresivitate în poezia lui Ion Pillat Editura Imago, Sibiu, (266 pg.) 2008 ISBN 978-606-506-001-2
25. Mara Elena-Lucia, Bologa Lia Orientări metodologice în elaborarea lucrării de disertaţie Editura Universităţii ”Lucian Blaga”, Sibiu 2008 ISBN 978-973-739-667-9
26. Iunesch Liana-Regina Deutsch in siebenburgischen Schulen: Pausensprache und Spracherwerb [Limba germană în şcoli din Transilvania: Limbajul pauzelor şi achiziţia limbii], în: Engel, Ulrich/Stănescu Speranţa (2008): Sprachvergleich-Kulturvergleich: Quo vadis KdGr, München: Iudicium 2008 ISBN: 978-3-89129-566-3
27. Andron, Daniela Roxana Didactica specialităţii – ştiinţe economice Editura Psihomedia, Sibiu 2008 ISBN 978-973-1753-49-2
28. Andron Daniela Roxana, Gruber Gabriela Îndrumar pentru practică pedagogică Editura Psihomedia Sibiu 2008 ISBN 978-973-1753-59-1
29. Andron Daniela Roxana Didactica specialităţii – ştiinţe economice Editura Psihomedia 2008 ISBN 978-973-1753-49-2

30.

Iunesch Liana-Regina Deutsch in siebenburgischen Schulen: Pausensprache und Spracherwerb, în: Engel, Ulrich/Stănescu, Speranţa (2008): Sprachvergleich- Kulturvergleich: Quo vadis KdGr?, München: Iudicium 2008 ISBN: 978-3-89129-566-3

31.

Nicu Adriana Strategii de formare a gândirii critice pg. 334 Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2007 ISBN 978-973-30-1658-8
32. Mara Daniel volum colectiv, O şcoală prietenoasă, deschisă tuturor. Educaţie încluzivă pentru grupuri dezavantajate, (130 pg.) Editura Etape, Sibiu 2007 ISBN 973-8401-10-0
33. Diana Mihăescu (coord.) Comunicarea din perspectivă transdisciplinară/ Transfaka komunikado Ed. Psihomedia, Sibiu 2007 ISBN 978-973-175-08-9
34. Ioan Constantin Dima (coord.), Diana Mihăescu, Iuliana Gheorghe, Udroiu Mirela, Cotârlea Dorin, Grigorescu Lucian, Udroiu Ion Utilizarea econometriei în management Ed. ARVES, Craiova 2007 ISBN-13 978-973-8904-45-3
35. Ioan Constantin Dima (coord.), Diana Mihăescu, Iuliana Gheorghe, Udroiu Mirela, Cotârlea Dorin, Grigorescu Lucian, Udroiu Ion Metode şi tehnici operaţionale folosite în managementul industrial, Ed. ARVES, Craiova 2007 ISBN-13 978-973-8904-41-5
36. Ioan Constantin Dima (coord.), Diana Mihăescu, Dorin Cotârlea, Lucian I. Grigorescu Eficienţa activităţii manageriale în învăţământul preuniversitar Ed. ARVES, Craiova 2007 ISBN-10 973-8904-34-X
ISBN-13 978-973-8904-34-7
37. Ioan Constantin Dima (coord.), Diana Mihăescu, Dorin Cotârlea, Lucian I. Grigorescu Sisteme manageriale în învăţământul preuniversitar Ed. ARVES, Craiova 2006 ISBN-10 973-8904-99-1
ISBN-13 978-8904-33-0
38. Duşe Carmen Sonia Management educaţional. Managementul instituţiilor edu-caţionale, volumul 1. pg. 240 Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu 2006 ISBN (10) 973-739-279-5
ISBN (13) 978-973-739-279-4 – general
ISBN (10) 973-739-280-9
ISBN (13)
978-973-739-280-0 pentru volumul 1
39. Duşe Carmen Sonia Didactica predării disciplinelor de specialitate Editura Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu 2006 ISBN ( 10) 973-739-248-5
ISBN (13) 978-973-739-248-0

40.

Creţu Daniela Dezvoltare curriculară pg.116 Editura Universităţii “Lucian Blaga“ Sibiu 2007 ISBN 978-973-739-450-7

41.

Nicu Adriana, Rodica Brate, Sora Luxemburger In memoriam. La Sibiu a fost odată un liceu pedagogic pg.90 Editura Magister, Sibiu 2006 ISBN (10)973-88160-0-9
(13)978-973-88160-0-8
42. Mara Daniel Educaţie pentru educaţie pg. 235 Editura Alma Mater, Sibiu 2006 ISBN 973-632-273-4
43. Mara Daniel, coord. Radu, Sorin Profilul psihologic al alegătorului român în perioada democraţiei parlamentare 1919-1937. Consideraţii în volumul colectiv Cultură politică şi comportament electoral în România în perioada democraţiei parlamentare 1866-1937-între specificul naţional şi modelele europene, pp. 301-317, pg. 319 Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu 2006 ISBN (10) 973-739-320-1, (13) 978-973-739-320-3
44. Gruber Gabriela P.N.L. (Gh. Brătianu) şi problemele politicii externe a României (1933-1937), în Coordonatori Vasile Cobanu, Sorin Radu, „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, p. 323- 346 Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 2006 ISBN (10) 973-739-261-2
(13) 978-973-739-261-9
45. Creţu Daniela, Nicu Adriana, Mara Daniel Pedagogie. Formarea iniţială a profesorilor. pg. 281 Editura Universităţii “Lucian Blaga“ Sibiu 2005 ISBN 973-739-178-0
46. Creţu Daniela, Nicu Adriana, Mara Daniel Pedagogie. Formarea iniţială a profesorilor pg. 281 Editura Universităţii “Lucian Blaga“ Sibiu 2005 ISBN 973-739-178-0
47. Creţu Daniela, Nicu Adriana, Mara Daniel Pedagogie. Formarea iniţială a profesorilor pg. 281 Editura Universităţii “Lucian Blaga“ Sibiu 2005 ISBN 973-739-178-0

Câteva cuvinte despre activitatea de cercetarea "Articole ".

Articole/studii publicate:
a) în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute cotate ISI sau indexate în baza de date internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanţă (Ris);
b) în alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională (Rio);
c) în reviste din ţară recunoscute C.N.C.S.I.S. (Rns),
d) în alte reviste de specialitate recunoscute de circulaţie naţională (Rno).

 Nr. crt.

Autor / Coautor

Titlul lucrarii

Editura

Realizarea activităţii

Publicatie

1.

Olivia Andrei, Lia Bologa, Diana Mihăescu The schoollar - community partnership in preventing the school violence, International Technology, Education and Development Conference - INTED2010 Valencia, Spania,8-10 martie 2010 link web

2.

Mag Alina Necesitatea formării educatoarelor în domeniul educaţiei părinţilor în Revista Magister - An XVII, Serie Nouă,editată de Casa Corpului Didactic Sibiu, Nr. 30 , martie 2010, p. 21  2010 ISSN 1453-7214

3.

Mag Alina Educaţia timpurie- semnificaţii şi implicaţii actuale p.22 în Revista naţională Educatoarea.ro, Nr. 29 a Asociaţiei Educatoarelor din România martie 2010  ISSN 1843-5491

4.

Mara Daniel, Mara Elena-Lucia, Mediated learning. Application of Instrumental Enrichment Program, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai Psychologia-Peadagogia, L IV, NR 2 2009 index B+, BDI,
www.studia.ubbcluj.ro

5.

Mara Elena-Lucia Dinamica simbolului în poezia lui Ion Pillat în Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica. Vol.10., Alba-Iulia pp. 139-162,pg. 437 2009 ISSN 1582-5523

6.

Popa Carmen Maria, Nicu Adriana The management of the didactic activity oriented towards the studentpp 31-34 Editura Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu, vol. II 2009 ISSN 1843-2522

7.

Nicu Adriana, Holirca Gabriela Jurnalul unui director al centrului de timp liber, în volumul Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei, pp 326-329 Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 2009 ISSN 2065-006X

8.

Liviu Mihăescu, Diana Mihăescu A Cybernetics Approach for the Decision Making into the Educational System Revista Economică, nr.6 (48)/2009, Ed. Continent, Chişinău-Sibiu, 2009 ISSN 1582-6260;
index B+, BDI,
link web 1
link web 2

9.

Olivia Andrei, Diana Mihaescu, Lia Bologa The School Management Success Involved by the Partnership with the Community, , Revista Economică, nr.4-5 (47)/2009, Ed. Continent, Chişinău-Sibiu  2009 ISSN 1582-6260;
index B+, BDI,
link web 1
http://econpapers.repec.org/,
http://en.scientificcommons.org/; 

10.

Mihăescu Diana Aspects Regarding The Romanian Educational System As Part Of The National Economy  Revista Economică, nr.44/2009, Ed. Continent, Chişinău-Sibiu  2009  ISSN 1582-6260,
index B+, BDI,
link web

11.

Ioan Constantin Dima, Diana Mihăescu, Liviu Mihăescu Romanian educational system –component of the national economy în Research Papers in Economics, MPRA Paper No. 13606 2009 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13606/,
http://ideas.repec.org, http://en.scientificcommons.org/ ,
index BDI 

12.

Diana Mihăescu, Liviu Mihăescu, Olivia Andrei, Lia Bologa Study Regarding the Increasing of Human Resource Quality in Academic Activity în Research Papers in Economics, MPRA Paper No. 13606 2009 on-line la http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12986/,
http://econpapers.repec.org/,
http://en.scientificcommons.org/,
index BDI;

13.

Guţu, George/Iunesch, Liana Regina/Muscan, Maria Länderbericht Rumänien în: Cakir, Meral et al. (2009): Tagungsdokumentation zum Symposium “Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache in Südosteuropa”  Istanbul: Istanbul Üniversitesi 2009  

14.

Olivia Andrei, Diana Mihaescu, Lia Bologa The Educational Partnership and the Community’s Involvement, Prerequisites of Success Through School  International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2009, Madrid  16-19 November, 2009  link web

15.

Olivia Andrei, Diana Mihaescu, Lia Bologa The School Management Success Involved by the Partnership with the Community  Revista Economică, nr.4-5 (47)/2009, Ed. Continent, Chişinău-Sibiu  2009 ISSN 1582-6260; B+, BDI,
link web ,
http://econpapers.repec.org/,
http://en.scientificcommons.org/; 

16.

Olivia Andrei , Lia Bologa, Diana Mihăescu The School’s Environment – Determinant Factor of Violence in Schools  Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, Schimbări de paradigmă în ştiinţele educaţiei, Alba Iulia  20-21 Martie, 2009  link web  

17.

Olivia Andrei, Diana Mihăescu, Liviu Mihăescu, Lia Bologa Study Regarding the Increasing of Human Resource Quality in Academic Activity  în Research Papers in Economics, MPRA Paper No. 13606  2009  on-line la http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12986/,
http://econpapers.repec.org/,
http://en.scientificcommons.org/, BDI. 

18.

I. Danciu, Cristina Danciu, I. Banu, M. Vaduva, M. Mester Researches regarding the grinding resistance of the wheat grain  Journal of Agroalimentary Processes and Technologies , 15(3), 393-395  2009  www.japt.tpa.usab-tm.ro,
index B+, BDI. 

19.

Ioan Danciu, Cristina Danciu, Iuliana Banu Micromill designed for the measurement of the wheat kernel grinding resistance  in the grinding process in The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI Food Technology, 34(2) 2010  index B+, BDI. 

20.

Olivia Andrei, Diana Mihăescu, Liviu Mihăescu, Lia Bologa The Analyses of the Teacher’s Activities Facing with Efficiency  International Conferences, Venice, Italy,   November 21-23  EDU 08, ISSN 17980-5109,
ISBN 978-960-474-029-1,
index ISI; link web

21.

Mara Daniel Le attività transdisciplinari: un ponte tra prescuola e scuola, în L’emozione di conoscere e il desiderio di esistere, Nr. 3/II quadrimestre  Universita di Bologna-Italia, Dipartimento di Scienze dell’Educazione,pp. 1-6  2008  ISSN 1973-039X,
index BDI,
www.unibo.it/emozione. 

22.

Mara Daniel Dimensiunile interculturale ale educaţiei  în Transilvania, Nr. 1/2008, Casa Editorială Tribuna, Sibiu , pp. 73-76, 96 pg 2008  ISSN 0255 0539,
index B+, BDI,
http://www.revistatransilvania.ro/. 

23.

Mara Daniel Copiii supradotaţi  în Magister, Nr. 29/septembrie 2007-mai 2008, Editura Magister, Sibiu, pp. 12-17, 88 pg.  2008  ISSN 1453-7214

24.

Mara Daniel Medierea educaţională şi culturală, în volumul Strategii alternative de instruire, învăţare şi evaluare  Editura Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 85-90, 392 pg.  2008  ISBN 978-973-751-735-7 

25.

Liviu Mihăescu, Lucian Cioca, Diana Mihăescu New Institutional Reactions for Climate Changes  International Conferences, Bucharest, Romania  November 7-9, 2008  CGB 08, ISSN 1790-5095,
ISBN 978-960-474-023-9,
index ISI, link web

26.

Diana Mihăescu, Liviu Mihăescu The subjective dimensions of the human resources evaluation in educational system  Revista Economică, nr.4(41)/2008, Ed. Continent, Chişinău-Sibiu  2008 ISSN 1582-6260;
link web ,
http://econpapers.repec.org/,
http://en.scientificcommons.org/; 

27.

Liviu Mihăescu, Diana Mihăescu The Crises Management faced with new Challenges.  Published in: Revista de Management General 2/8, în Research Papers in Economics  2008  index BDI,
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13178/;
http://econpapers.repec.org/,
http://en.scientificcommons.org/ 

28.

Nicu Adriana, Popa Carmen-Maria Conditii de realizare a învătării prin cooperare  în volumul Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Fascicula XXI, Psihologie şi ştiinţele educaţiei, An III, nr. V/2008, pp 132-140.  2008 ISSN:1842-1318 

29.

Bologa Lia The Main Diffculties in the Decrease of Violence in Romanian School Organizations  în Research Papers in Economics    index BDI,
http://ideas.repec.org,
http://econpapers.repec.org/,
http://en.scientificcommons.org/ 

30.

Bologa Lia Aspects of violence prevention in Romanian school organizations  în Research Papers in Economics    index BDI,
http://ideas.repec.org,
http://econpapers.repec.org/,
http://en.scientificcommons.org/ 

31.

Mara Daniel Dimensiunile interculturale ale educaţiei  în Transilvania, Nr. 1/2008, Casa Editorială Tribuna, Sibiu, pp. 73-76, 96 pg.  2008  ISSN 0255 0539,
http://www.revistatransilvania.ro/ 

32.

Mara Daniel Copiii supradotaţi  în Magister, Nr. 29/septembrie 2007-mai 2008, Editura Magister, Sibiu, pp. 12-17, 88 pg.  2008  ISSN 1453-7214 

33.

Olivia Andrei, Diana Mihăescu, Liviu Mihăescu, Lia Bologa Some aspects regarding efficiency and meaning of indicators used in Romanian Educational System  International Conferences, Venice, Italy  November 21-23, 2008  EDU 08, ISSN 17980-5109,
ISBN978-960-474-029-1,
indexISI, link web

34.

Andrei Olivia, Bologa Lia Şcoala – sursă a violenţei şcolare, în Cercetarea Ştiinţifică Educaţională: Domenii, priorităţi, efecte  ASE Bucureşti, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, Bucureşti   2008  ISBN 978–606–505–059–4 

35.

Andrei Olivia, Diana Mihăescu Educaţia- ca iniţiere în lumea valorilor  în EDUCAŢIA AZI, An I, nr.1/2008, ed. Universităţii din Bucuresti  2008 ISSN:1844-8488 

36.

Andron Daniela Roxana Angajamentul uman – cerinţă obligatorie a integrării absolventului în mediul profesional  Educaţia XXI, revista Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, anul IV, numărul 1/2007, p.40-43.  2007 ISSN 1582-9294 

37.

Mara Daniel Educaţia pentru cetăţenie democratică şi educaţia pentru drepturile omului  în Transilvania, Nr. 6/2007, Casa Editorială Tribuna, Sibiu, pp. 74-77, 96 pg.  2007 ISSN 0255 0539 

38.

Mara Daniel Educaţia incluzivă – modalităţi de realizare  în Transilvania, Nr. 4-5/2007, Casa Editorială Tribuna, Sibiu, pp. 147-150, 152 pg.  2007  ISSN 0255 0539 

39.

Mara Daniel Teoria învăţării mediate  în Transilvania, Nr. 2/2007, Casa Editorială Tribuna, Sibiu, pp. 94-96, 96 pg.  2007  ISSN 0255 0539 

40.

Mara Daniel Access to Education for Disadvantaged Groups  în Scientiffic Bulletin Education Sciences Series, Nr. 1/2007, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, pp. 125-144, 269 pg.  2007 ISSN 1584-5915 

41.

Iunesch, Liana-Regina Von den Schwierigkeiten einer Praktikantin bei der Umsetzung von Gruppenarbeit/Despre problemele unei practicante de a implementa lucrul pe grupe, pag. 16  Die ZfL des ZfL nr. 14 din (Editată de Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană.)  noiembrie 2007  ISBN: 1582-4357 

42.

Iunesch, Liana-Regina Beiläufiges Lernen der Sprache als Chance bei außerschulischen Aktivitäten.(Învăţare incidentală a limbii germane în timpul activităţilor extraşcolare)  Die ZfL des ZfL, nr. 13 din februarie 2007 (Editată de Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană.), pag. 9  2007  ISBN: 1582-4357 

43.

Duşe Carmen Sonia recenzia lucrării “Educational Management” by Andrew Hockley (limba engleză)  în Revista de Management şi Inginerie Economică, volumul 6/nr. 4 (25), Cluj Napoca  2007   

44.

Creţu Daniela Centrarea pe competenţe în învăţământul superior, pp.15-17.  în revista Educaţia XXI, nr.1/2007  2007 ISSN 1582-9294 

45.

Andrei Olivia Posibilitatea şi necesitatea educaţiei religioase  în Comunicarea din perspectivă transdisciplinară, Conferinţa ştiinţifică internaţională ,Ed. Psihomedia, Sibiu  2007  ISBN 978-973-1753-08-9 

46.

Diana Mihăescu Analiza diagnostic a activităţii cadrelor didactice din DPPD realizată de către studenţi  Revista Educaţia XXI, Nr.2-3/2007  2007 ISSN 1582-9294 

47.

Diana Mihăescu The manager’s attitude in assuming the risk  Revista Economică, nr.4(35)/2007, Ed. Continent, Chişinău-Sibiu  2007 ISSN 1582-6260 

48.

Diana Mihăescu Sistemul naţional de învăţământ – abordare cibernetică  Revista Educaţia XXI, Nr.4/2007, Editura Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu  2007 ISSN 1582-9294 

49.

Andrei Olivia, Diana Mihăescu, Lia Ilie-Bologa Studiu privind evaluarea activităţii din învăţământ pe baza aplicării modelului multidimensional  în Conferinţa Naţională de Psihologie Cluj Napoca, Ed. ASCR, Cluj Napoca  2006  ISBN 973-7973-35-6 

50.

Andrei Olivia, Diana Mihăescu, Lia Ilie-Bologa Unele aspecte privind evaluarea cadrului didactic preuniversitar prin climatul psihopedagogic - o abordare din perspectiva mutaţiilor din învăţământul românesc  în Psihologia şi Aderarea Europeană, Cercetări şi aplicaţii în psihologie, Simpozionul Internaţional: ediţia a XV a, Ed. Augusta, Timişoara  2006  ISBN 973-695-223-1,
ISBN 978-973-695-223-4; 

51.

Duşe Carmen Sonia Un management sustenabil.  Euroeconomia, nr.40  2006   

52.

Mara Daniel Reforma curriculară în învăţământul românesc  în Transilvania, Nr. 11-12/2006, Editura Transilvania, Sibiu, pp. 132-137, 152 pg.  2006  ISSN 0255 0539 

53.

Mara Daniel Formative psychodiagnosis-educational valences  în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Ştiinţele Educaţiei, Tom X/2006, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, pp. 195-203, 215 pg.  2006  ISSN 1453-0775 

54.

Mara Daniel The rol of active-participative methods in the development of emotional intelligence  în Scientiffic Bulletin Education Sciences Series, Nr. 2/2006, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, pp. 112-124, 217 pg.  2006  ISSN 1584-5915 

55.

Mara Daniel Problematica fenomenului suicidar (Partea I) în Revista de Sociologie, Nr. 2  Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, pp. 45-52, 120 pg.  2006  ISSN 1584-0050 

56.

Mara Daniel Dimensiunea metacognitivă a învăţării  în Revista de Psihopedagogie, Nr. 2, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, pp. 120-130, 202 pg.  2006  ISSN 1584-4919,
ISBN 973-99733-5-3 

57.

Mara Daniel Strategies of inclusive education  în Scientiffic Bulletin Education Sciences Series, Nr. 1/2006, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, pp. 41-47, 195 pg.  2006  ISSN 1584-5915 

58.

Mara Daniel Educaţie şi cultură  în Anuarul Institutului de cercetări socio-umane Sibiu, Nr. XII, Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 297-303, 332 pg.  2005  ISSN 1223-1088 

59.

Mara Daniel Programul de intervenţie personalizat P.I.P.  în Şcoala reflexivă, Volumul 2, Nr. 1 (4), ianuarie-aprilie, Cluj-Napoca, pp. 46-51, 88 pg.  2005  ISSN 1584-4218 

60.

Mara Daniel Organizarea transdisciplinară a conţinuturilor în învăţământul primar  în Educaţia 21, Nr. 2, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp. 57-62, 109 pg.  2005  ISSN 1841-0456 

61.

Mara Daniel Metoda Feuerstein – principii şi orientări teoretico-practice  în Revista de Psihopedagogie, Nr. 1, Editura Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, pp. 215-223, 249 pg.  2005  ISSN 1584-4919,
ISBN 973-86056-6-0 

62.

Mara Daniel Managementul imaginii instituţiei de învăţământ în Magister, Nr. 27/aprilie-decembrie, Editura Magister, Sibiu, pp. 4-5, 91 pg. 2005  ISSN 1453-7214

63.

Mara Daniel Perspectiva pluri-, inter- şi transdisciplinară  în Magister, Nr. 26/noiembrie - martie, Editura Magister, Sibiu, pp. 4-6, 91 pg.  2005  ISSN 1453-7214 

64.

Creţu Daniela Implicaţii educaţionale ale teoriei motivaţiei situaţionale  în revista „Educaţia 21”, nr.1, 2004, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp. 240-249  2005  ISSN 1841-0456 

65.

Mara Elena-Lucia Secvenţe infrastilistice ale expresivităţii limbajului, în poezia lui Ion Pillat în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, pp. 153-158, 332 pg.  Editura Academiei Române, Sibiu  2005  ISSN 1223-1088 

66.

Iunesch, Liana-Regina Zur Methodendiskussion DaF. Die audiolinguale Methode, die audiovisuelle Methode, kommunikative Didaktik. (Metode de predare a limbii germane moderne. Privire istorică.) partea a 2-a, pag. 17  Die ZfL des ZfL, nr. 9 din februarie 2005 (Editată de Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană.)  2005  ISBN: 1582-4357 

67.

Diana Mihăescu Influoj de la informacipsikologio en didaktika programado  GrKG/Humankybernetik 49/2, Akademia Libroservo, (Paderborn- Germania)  2005  ISSN 0723-4899 

Câteva cuvinte despre activitatea de cercetarea "Articole ".

Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:
a) internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din ţară şi din străinătate (Vi),
b) naţionale (Vn), inclusiv cotate ISI sau indexate în baza de date internaţionale.

 Nr. crt.

Autor / Coautor

Titlul lucrarii

Editura

Realizarea activităţii

Publicatie

1.

Mara Elena-Lucia Comunicative competence – way of realiving the educative processes în volumul Integrated systems for agri-food production, coord. Laszlo Sikolya, Gabor Pay, Editura Orizonturi Universitare Timişoara, pp. 363-366, 457 pg. 2009 ISBN 978-973-638-449-3

2.

Mara Elena-Lucia, Mara Daniel Methodological guidelines in adult education, în volumul Balkan Region Conference on Engineering and Business Education & International Conference on Engineering and Business Education Conference proceedings, Volum II, coord. Constantin Oprean, Norbert Grunwald, Claudiu Vasile Kifor, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu , pp. 513-516, 690 pg. 2009 ISBN 978-973-739-848-2,
ISSN 1843-6730
Link web

3.

Mara Elena-Lucia, Mara Daniel Instrumental Enrichment Program (R. Feuerstein)-part in the teaching training, în volumul The 4th International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE 2009 - Trends in Engineering and Academic Education Conference proceedings, Volum II, coord. Dan Maniu Duşe, Paul dan Brîndaşu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu , pp. 19-22, 351 pg. 2009 ISSN 1843-2522

4.

Mara Elena-Lucia Principiile educaţiei adulţilor, în volumul Contribuţii privind dezvoltarea durabilă în anul european al creativităţii şi inovaţiei coord. Sorin Dan Voloşciuc, Gunnar Binda, Daniela Rotărescu, Anca Voineag, Editura Anastasis, Sibiu , pp. 48-52, 157 pg. 2009 ISBSN 978-606-8034-05-8

5.

Mara Elena-Lucia Dinamica simbolului în poezia lui Ion Pillat în Challenges in Languages, Literature and Arts at the begining of the 21st Century Book of abstracts, Editura Aeternitas Alba-Iulia, pp. 26-28, 102 pg. 2009 ISSN 978-973-1890-34-0

6.

Mara Daniel, Mara Elena-Lucia Instrumental Enrichment Program (R. Feuerstein)-part in the teaching training, în volumul The 4th International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE 2009 - Trends in Engineering and Academic Education Conference proceedings, Volum II, coord. Dan Maniu Duşe, Paul dan Brîndaşu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu , pp. 19-22, 351 pg. 2009 ISSN 1843-2522

7.

Mara Daniel Consilierea familiilor de etnie romă în volumul Ţiganii/Romii: realităţi şi perspective, coord. Elena Macavei, Editura Asociaţiunii ASTRA, Sibiu, pp. 159-168, 278 pg. 2008 ISBN 978-973-87508-4-5

8.

Mara Daniel Accesul la educaţie al elevilor de etnie romă, în volumul Educaţia şi integrarea europeană coord. Elena Macavei, Editura Asociaţiunii ASTRA, Sibiu, pp. 308-323, 382 pg. 2008 ISBN 978-973-87508-7-6

9.

Mara Daniel Medierea educaţională şi culturală, în volumul Strategii alternative de instruire, învăţare şi evaluare, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 85-90, 392 pg. 2008 ISBN 978-973-751-735-7

10.

Nicu Adriana Examenul ca activitate de procesare a informaţiei în volumul Educaţia Azi, Editura Universităţii din Bucureşti, Anul I, nr. 1/2008, pp 299-311. ISSN: 1844-8488

11.

Nicu Adriana, Popa Carmen-Maria Condiţii de realizare a învăţării prin cooperare în volumul Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Fascicula XXI, Psihologie şi ştiinţele educaţiei, An III, nr. V/2008 , pp 132-140. ISSN:1842-1318

12.

Mara Elena-Lucia Metode alternative de evaluare la aria curriculară Limbă şi comunicare în Strategii alternative de instruire învăţare şi evaluare, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 353-359, 392 pg. 2008 ISBN 978-973-751-735-7

13.

Duşe Carmen Sonia recenzia tratatului “Manager, nu MBA Manager, nu MBA. O analiză riguroasă a practicii flexibile de management şi perfecţionare managerială” de Henry Mintzberg în Revista de Management şi Inginerie Economică, volumul 5/ nr. 3 (24), Cluj Napoca 2007

14.

Nicu Adriana The Art of Transforming the Instructional Strategies into Learning Strategies / Arta transformării strategiilor de instruire în strategii de învăţare în volum (PDF) The knowledge based organization, Editura Academia Forţelor Terestre, Sibiu 2007

15.

Nicu Adriana Rolul profesorului în modelul cooperativ-interactiv în volumul Tradiţii, valori şi perspective în ştiinţele educaţiei, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, pp 77-80 2007 ISBN 978-973-133-065-5

16.

Nicu Adriana Predarea prin întrebări şi învăţarea de profunzime în volumul Comunicarea - din perspectivă transdisciplinară, DPPD, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Internaţională de Ştiinţe San Marino şi Asociaţia Internaţională de Ştiinţe din România, Editura Psihomedia, Sibiu, pp 141-146 2007 ISBN 978-973-1753-08-9

17.

Nicu Adriana Gândirea critică Dimensiune esenţială a formării iniţiale în volumul Comunicarea - din perspectivă transdisciplinară, DPPD, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Internaţională de Ştiinţe San Marino şi Asociaţia Internaţională de Ştiinţe din România, Editura Psihomedia, Sibiu, pp 273-280 2007 ISBN 978-973-1753-08-9

18.

Nicu Adriana A separa predarea de învăţare – o eroare educaţională Educaţia XXI, anul VI, nr. 1, DPPD, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pp 18-21 2007 ISSN 1582-9294

19.

Mara Daniel Gândirea critică şi abordarea prejudecăţilor - atelier în volumul Predarea de calitate pentru învăţarea de calitate: Educarea gândirii critice - Quality teaching for quality learning: Education for critical thinking, coord. Simona-Elena Bernat, Vasile Chiş, Dana Amalia Jucan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 397-403, 440 pg. 2007 ISBN 978-973-610-635-4

20.

Mara Daniel The school mediator – new factor in the educational context în volumul The Knowledge Based Organization, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, pp. 7-13, 169 pg. 2007 ISSN 1843-6722

21.

Creţu Daniela Usage of the portofolio in students’ evaluation, în volumul Predarea de Calitate pentru Învăţarea de Calitate, pp. 79-87 , Presa Universitară Clujeană 2007 ISBN 978-610-635-4

22.

Creţu Daniela Scrierea şi stilurile de învăţare, în volumul Utilizarea scrisului în predare şi învăţare, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 93-110 2007 ISBN 978-973-610-634-7

23.

Gruber Gabriela Acţiuni desfăşurate de Gh. Brătianu în domeniul politicii externe a României(1938-1944) în „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane”, Sibiu, tom XIII-XIV, Editura Academiei Române, p. 69-92 2006-2007

24.

Mara Daniel Organizarea conţinuturilor învăţământului din perspectiva didacticii contemporane în volumul Calitatea managementului instituţional şi a managementului educaţional, la standarde europene, Editura Alma Mater, Sibiu , pp. 1-7, 191 pg. 2006 ISBN 973-632-330-07,
978-973-632-330-0

25.

Nicu Adriana, Sora Luxemburger Utilizarea poster-ului ca tehnică eficientă de învăţare în volumul Proiect transfrontalier, Editura „Alma Mater”, Sibiu, pp 83-85 2006 ISBN 973-632-330-07;
978-973-632-330-0

26.

Creţu Daniela Profesorii în faţa unor noi provocări în volumul Simpozionului internaţional: „Calitatea managementului instituţional şi a managementului educaţional, la standarde europene”, coord. Got. M., Lungu R., şi alţii, Ed. Alma Mater Sibiu , pp. 130-132 2006 ISBN 973-632-330-07

27.

Mara Daniel L’apprendimento mediato secondo il metodo Feuerstein în volumul Consulenza e mediazione pedagogica. Esperienze e prospettive, a cura di Fausto Telleri, Carlo Delfino Editore, Sassari, Italia, pp. 157-166, 422 pg. 2006 ISBN 88-7138-394-X

28.

Nicu Adriana Alternative la metodele de predare-învăţare tradiţionale-studiu aplicativ în volumul Promovarea artei şi a culturii europene prin educaţie, Editura Fundaţiei Universitare Dunărea de Jos, Galaţi , pp 361-368 2006 ISBN (10)973-627-318-0;
(13) 978-973-627-318-6

29.

Mara Elena-Lucia Nivele infrastilistice ale limbajului poetic în poezia lui Ion Pillat în Calitatea managementului instituţional şi a managementului educaţional, la standarde europene, Editura Alma Mater, Sibiu, pp.95-113 , 201 pg. 2006 ISBN 973-632-330-07,
978-973-632-330-0

30.

Mara Elena-Lucia Limbajul poetic în volumul Leadership şi management la orizonturile secolului al XXI-lea Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu 2005 ISBN 973-7809-29-7

31.

Mara Elena-Lucia Metafora între teorie si reprezentare în opera lui Lucian Blaga în volumul Caietele Lucian Blaga, vol. VI, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, pp. 212-220, 368 pg. 2005 ISBN 973-651-6-2005,
973-739-172-1

32.

Nicu Adriana Modalităţi de evaluare a gândirii critice în volumul Creativitatea în ştiinţă şi tehnică, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti 2005 ISBN 973-663-165-6

33.

Nicu Adriana Formarea capacităţii de argumentare scrisă în Revista Educaţia 21, nr. 2/2005, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum, 2005, Casa Cărţii de Ştiinţă , pp. 295-307 2005 ISSN 1841-0456

34.

Mara Daniel Sistemul pedagogic alternativ-Maria Montessori în volumul Leadership şi management la orizonturile secolului al XXI-lea, Editura Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, pp. 185-190, pg. 337 2005 ISBN 973-7809-29-7

35.

Mara Daniel Intervenţia psiho-pedagogică în educaţia incluzivă în volumul Agricultural and Food Sciences, Processes and Technologies. International Conference, Editura Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu, pp. 673-680, 693 pg. 2005 ISBN 973-739-093-8,
ISBN 973-739-096-2

36.

Gruber Gabriela P.N.L. (Gh. Brătianu) faţă de problema naţională si curentele politice extremiste in „Anuarul Institutului de Cercetări Socio Umane” Sibiu, tom XII, Editura Academiei Române, p. 37- 57 2005 ISSN 1223-1088

37.

Gruber Gabriela P.N.L. (Gh. Brătianu) şi problemele politicii externe a României (1933-1937) în „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, p. 323- 346 2006 ISBN (10) 973-739-261-2;
(13) 978-973-739-261-9

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid