Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Cercetare


Câteva cuvinte despre activitatea de cercetarea "teze de doctorat / Cercetare teoretică experimentală/ practic-aplicativă".

Teze de doctorat / Publicatii

 Nr. crt.

Denumirea/ forma manifestării

Universitatea

Data susţinerii, localitatea

Autor

Titlul lucrării prezentate

1.

Susţinere teza doctorat

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

25. 02. 2010, Bucureşti

Liana Regina Iunesch

Das-Methodik in der Lehrerausbildung für die Primarstufe der deutschen Abteilungen in Rumänien [Metodica predării limbii germane moderne în formarea cadrelor didactice pentru învăţământul primar în secţiile cu limbă de predare germană în România

2.

Susţinere teza doctorat

Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

martie, 2010, Cluj- Napoca

Lia Bologa

Factori determinanţi ai formelor actuale de manifestare a violenţei şcolare. Strategii de prevenţie şi intervenţie

3.

Susţinere teza doctorat

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

04. 2010, Bucureşti

Carmen Maria Popa

Mentoratul - concepţie, metode şi impact asupra carierei didactice

4.

Susţinere teza doctorat

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice

20.02.2009, Sibiu

Daniela Roxana Andron

Managementul riscului în afaceri în organizaţiile moderne, în contextul schimbării

5.

Susţinere teza doctorat

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice

19.09.2009, Sibiu

Diana Mihăescu

Utilizarea ciberneticii în modealrea deciziei managerial din instituţiile educaţionale, coordonator

6.

Susţinere teza doctorat

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte

17.12.2007, Sibiu

Elena-Lucia Mara

Limbaj şi expresivitate în poezia lui Ion Pillat

7.

Susţinere teza doctorat

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

12 iulie 2006, Sibiu

Gabriela Gruber

Partidul National Liberal (Gh. Bratianu)1930-1938

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid