Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Pedagogia învățământului primar și preșcolar (PIPP)

 

IMPORTANT:

Programul de studiu PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR (limba română) este ACREDITAT prin Decizia ARACIS din 23.07.2015 - Hotărâri ale Consilui ARACIS, poz. 14, calificativ ÎNCREDERE.


Perioada de înscriere

18 iulie - 23 iulie 2016, orele 09.00 - 15.00

Perioada de concurs: 

25-26 iulie 2016

Rezultate: 

27 iulie 2016

Confirmare loc:

28-30 iulie 2016

DE CE SĂ ALEGI PIPP?

 • diversitatea domeniilor studiate (Pedagogie, psihologie, etică, artă, muzică etc.);
 • pentru a-ți dezvolta creativitatea;
 • pentru a învăţa să comunici mai bine;
 • pentru a-ţi dezvolta competenţe de conducere;
 • pentru a-ţi perfecţiona competenţa lingvistică;
 • pentru a avea şansa să studiezi cu profesori care promovează o pedagogie modernă, interactivă, centrată pe student;
 • pentru a putea să alegi ulterior o gamă largă de studii aprofundate (masterate).

 PROBELE  DE CONCURS:

 1. Probă de aptitudini muzicale, plastice şi de coordonare motrică.  
 2. Probă de aptitudini care investighează capacitatea de a comunica şi dicţia.

*Probele de aptitudini sunt eliminatorii.
*Fiecare probă se apreciază cu “Admis” sau “Respins”.
*Un candidat declarat “Respins” la una dintre probe, va fi eliminat din concursul de admitere.
*Candidaţii absolvenţi de liceu pedagogic – profil pedagogic (cu diplomă de învăţător/educatoare) sunt exceptaţi de la proba eliminatorie de aptitudini.
*Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, susţin proba eliminatorie de aptitudini.

Pentru informații suplimentare adresati-vă secretariatului DPPD.

 

ACTE  NECESARE  LA  ÎNSCRIERE:

 1. Cerere tip (se primeşte la înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat (original) sau diplomă echivalentă cu aceasta. În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă universitate (facultate), în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei va anexa copia legalizată, precum şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs la prima universitate (facultate), care se autentifică după original de către comisia de admitere;
 3. Certificat de naştere (copie legalizată);
 4. Certificat de căsătorie (copie legalizată);
 5. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1.;
 6. Trei fotografii color tip buletin;
 7. Dosar plic.

PROFESII POSIBILE

 • profesor în învăţământul primar şi preşcolar
 • manager de proiecte educaționale;
 • formator;
 • asistent manager

CONTACT:

Calea Dumbrăvii, Nr. 34,
550324 Sibiu
Tel: 0269-235224
Tel: 0269-211602
Fax: 0269-235224
E-mail: silvia.iosif@ulbsibiu.ro
           silviaiosif2005@yahoo.com

 Informaţii de contact

Adresa: Calea Dumbravii, Nr.34, Sibiu, 550324, România


Tel:+40-(269) 23.52.24
+40-(269) 21.16.02


Fax:+40-(269) 23.52.24


E-mail: silvia.iosif@ulbsibiu.ro
silviaiosif2005@yahoo.com


Web:
http://dppd.ulbsibiu.ro


     

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid