Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Programe de studiu

Definitivat

Cadrul legal

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
Art. 18 – (1) Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evoluţia în carieră a personalului didactic în acord cu noul Cadru Naţional al Calificărilor şi cu standardele ocupaţionale asociate specializărilor didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe privind dezvoltarea resurselor umane si asigurarea calităţii în educaţie.
(2) Acordarea definitivării în învăţământ semnifică recunoaşterea competenţelor minime acceptabile dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică şi care garantează, în acest fel, că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă … (Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009. Capitolul III. Evoluţia în carieră prin definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice II şi I. Secţiunea 2. Acordarea definitivării în învăţământ).

Programa

PROGRAMA de PEDAGOGIE pentru definitivare în învăţământ - profesori de toate specialităţile

Cursuri de pregătire psihopedagogică în vederea susţinerii examenului de definitivat - Profesori (toate specializările)

Orarul de pregătire, sesiune august 2011

În perioada 20 – 25 iunie 2011 se desfăşoară cursuri de pregătire psihopedagogică pentru susţinerea ex.de definitivat în învăţământ pentru profesori / specializari pdf
În perioada 20 – 25 iunie 2011 se desfăşoară cursuri de pregătire psihopedagogică pentru susţinerea ex. de definitivat în învăţământ pentru profesori / disciplina pedagogie pdf

Orarul examenelor, sesiune august 2011

În perioada 18 – 22 august 2011 examenule de definitivat în învăţământ pentru profesori

Rezultate definitivat, sesiunea august 2011

Lista rezultate definitivat romana - examen august 2011 pdf
Lista rezultate definitivat engleza - examen august 2011 pdf
Lista rezultate definitivat franceza - examen august 2011 pdf
Lista rezultate definitivat germana - examen august 2011 pdf
Lista rezultate definitivat istorie - examen august 2011 pdf
Lista rezultate definitivat horticultura - examen august 2011 pdf
Lista rezultate definitivat religie - examen august 2011 pdf
Lista rezultate definitivat informatica - examen august 2011 pdf
Lista rezultate definitivat TCPA - examen august 2011 pdf
Lista rezultate definitivat matematica - examen august 2011 pdf

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid