Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Programe de studiu

Specializare

Perfecționarea periodică a personalului didactic o dată la cinci ani
Programul „STUDIUM”


Descrierea Programului
PROGRAM DE PERFECŢIONARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Furnizor de program: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Casa Corpului Didactic Sibiu
Denumirea programului: STUDIUM
Grupul ţintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal

Modul I – PROIECTAREA, ORGANIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Arii curriculare:

Limbă şi comunicare (specializări: Limbă şi literatură română, Limbă şi literatură franceză, Limbă şi literatură engleză, Limbă şi literatură germană)
Om şi societate (specializări: Istorie, Religie, Cultură civică, Psihologie, Economie)
Matematică şi ştiinţe (specializare: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Ecologie)
Tehnologii (Educaţie tehnologică, Informatică)
Educaţie fizică şi sport.

Modul II – MANAGEMENT ŞI COMUNICARE


Modulul III - TIC


Număr credite: 30 credite / modul (90 ore / modul)

Perioada de acreditare: perfecţionare o dată la 5 ani

Decizie de acreditare: Decizia nr. 173 din 13.11.2008

Date de contact:
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Calea Dumbravii, Nr.34, Sibiu, 550324, România
Tel: +40-(269) 23.52.24
+40-(269) 21.16.02
Fax:+40-(269) 23.52.24
E-mail: dep.dppd@ulbsibiu.ro
Web: http://dppd.ulbsibiu.ro
Casa Corpului Didactic Sibiu, Str. Turismului nr. 15, Sibiu, 550020 Sibiu tel./fax +40269 230259
E-mail: nica_ccd@yahoo.com
Web: http://www.ccdsibiu.ro/index.php?page=contact

Director/Responsabil de program: Profesor. univ. dr. Carmen Sonia Dușe - Director D.P.P.D.
Modalitatea de participare a formabililor: în week-end şi/sau în vacanţele şcolare
Numărul formabililor la cursuri: minim 50 /modul
Numărul formabililor la seminarii/laboratoare: maxim 25 / grupă
Durata programului: 6 week-end-uri sau comasat 12 zile în vacanţe.
În funcţie de solicitări, se pot organiza toate modulele

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid