Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Programe de studiu

Grad didactic I

Cadrul legal

Metodologia formării continue a personalului didactic din învătământul preuniversitar
Art. 18 – (1) Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evolutia în carieră a personalului didactic în acord cu noul Cadru National al Calificărilor si cu standardele ocupationale asociate specializărilor didactice, precum si în conformitate cu noile tendinte privind dezvoltarea resurselor umane si asigurarea calitătii în educatie.
(4) Acordarea gradului didactic I semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate profesională si expertiză, care îl recomandă ca pe un generator de bune practici în mediul educational scolar :

Prezentare generala colocviu grad didactic I

In atentia tuturor candidatilor inscrisi la gradul didactic I

Seria 2018-2020 - Cerere propunere temă. Termen depunere: 20.01.2018

Taxa colocviu, seria 2018-2020

Ghid de realizare a lucrării metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I

Articolul 35, alin (11) din OM 5561/2011
COPERTA 1
COPERTA 2
AVIZ coordonator (prima pagină legată în lucrare)
Declaratie de autenticitate (ultima pagină legată în lucrare)
ANUNT DEPUNERE LUCRARE GRAD I SERIA 2017-2019

PROGRAMARE COLOCVIU GRAD DIDACTIC I

Programare colocviu gradul I, seria 2018-2020 : Descărcare

TEME-PROPUNERI SERIA 2018 - 2020

Specializarea - Pedagogia învățământului primar și preșcolar
Specializarea - Agromontanologie
Specializarea - Engleza
Specializarea - Germana
Specializarea - Informatica
Specializarea - Istorie
Specializarea - Masini Unelte
Specializarea - Matematica
Specializarea - Psihopedagogie
Specializarea - Religie
Specializarea - Romana
Specializarea - Utilaj tehnologic
Specializarea - TCPA
Specializarea - Franceza
     - Programa Analitica

Componența COMISIILOR de grad didactic I, seria 2016-2018 în vederea susținerii inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice, an școlar 2017-2018

Repartizarea / coordonatori a candidatilor admisi la colocviul de grad didactic I, seria 2016-2018

Repartizarea / coordonatori a candidatilor admisi la colocviul de grad didactic I, seria 2017-2019

Repartizarea / coordonatori a candidatilor admisi la colocviul de grad didactic I, seria 2018-2020

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid