Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Programe de studiu

Grad didactic II

Cadrul legal

Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Art. 18 – (1) Procesul de acordare a gradelor didactice marchează evoluţia în carieră a personalului didactic în acord cu noul Cadru Naţional al Calificărilor şi cu standardele ocupaţionale asociate specializărilor didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe privind dezvoltarea resurselor umane si asigurarea calităţii în educaţie.
(3) Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către cadrul didactic a unui plus de profesionalizare, confirmat de rezultatele obţinute la probe special concepute pentru a pune în evidenţă valoarea adăugată achiziţionată în intervalul parcurs de la obţinerea definitivării … (Anexa la OM Nr. 5720 / 20.10.2009. Capitolul III. Evoluţia în carieră prin definitivarea în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice II şi I. Secţiunea 3. Acordarea gradului didactic II).

PROGRAMA de PEDAGOGIE pentru gradul didactic II - profesori de toate specializările

PROGRAMARE perioada pregătire și date examen, sesiunea 2017 pdf

Orarul de pregătire disciplina pedagogie, 2017 pdf

Taxă examen grad II, sesiunea august 2017 pdf

PROGRAMAREA EXAMENELOR PENTRU GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2017 pdf

REPARTIZARE PROBA ORALĂ – PEDAGOGIE - SESIUNEA AUGUST 2017pdf

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2017 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid