Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Programe de studiu

Nivelul II

1. Condiţii de înscriere

La cursurile Nivelului II (studii de aprofundare) oferit de DPPD pentru învăţământul de zi, se pot înscrie absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică.

2. Documentele necesare la înscriere

Documentele necesare înscrierii (copie şi original) la cursurile Nivelului II din cadrul DPPD sunt:
• certificat de naştere;
• certificat de căsătorie(dacă este cazul);
• carte de identitate;
• diplomă de licenţă (sau adeverinţă de absolvire);
• certificat de absolvire a Nivelului I (sau adeverinţă de absolvire).

3. Taxele de studii

Pentru anul universitar 2009-2010, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, taxa* DPPD pentru Nivelul II (studii de aprofundare) la forma de învăţământ zi este de 600 lei pentru anul I şi de 600 lei pentru anul II.
* Nivelul II este oferit de DPPD tuturor studenţilor numai în regim cu taxă, conform reglementărilor legale în vigoare.

4. Durata programului de studii

Durata Programului de studii psihopedagogice în regim zi (Nivelul II) este de 2 ani. Cursurile şi seminariile oferite de DPPD se desfăşoară în paralel cu Programele de studii de masterat din cadrul ULB Sibiu, conform următorului plan de învățmânt din Anexa 4.

5. Examenul de absolvire

Programul de studii psihopedagogice Nivelul II se finalizează cu examen de absolvire. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui proiect de cercetare didactică. Acest proiect reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice. Structura şi conţinutul proiectului de cercetare didactică se stabilesc prin regulament, de către echipa de pedagogi din DPPD.

TEME DE CERCETARE DIDACTICA NIVEL II anul II 2011-2012 ( Descarcare teme )

6. Certificatul de absolvire

Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite, corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenţă.

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid