Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

PIPP RO
PIPP DE
Program de formare
      pshihopedagogică
Conducere
 
Cadre didactice
 
CCOCD
 
Cercetare
 
Secretariat
 
Ştiri şi evenimente
 
Caută

Programe de studiu

Programe de studiu

Formare iniţială
Nivelul 1 | Nivelul 2 | Cursuri postuniversitare


Extras din OM 5753 /09.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ

Art. 10
(2) Modulul 1 al departamentului pentru pregătirea personalului didactic intră în lichidare începând cu anul universitar 2011-2012.
(3) Înmatricularea la modulul 2 se face şi în anul universitar 2011-2012, acesta intrând în lichidare începând cu anul universitar 2012-2013.

A fi profesor presupune, prin excelenţă, vocaţie. A fi profesor înseamnă iubire, dăruire, răspundere şi responsabilitate. A fi profesor nu poate fi impus, ci doar asumat, doar dacă îți dorești acest lucru din tot sufletul.

Dacă răspunderea poate fi impusă profesorului, responsabilitatea reprezintă o opţiune personală, prin care acesta îşi asumă o serie de acţiuni noi, obligatorii, pe baza cărora el înţelege şi ştie că sporeşte întreaga eficienţă a activităţii sale. Răspunderea implică obligaţie şi interdicţie, datoria implică devotament și responsabilitate.

Formarea cadrelor didactice reprezintă o acţiune socială vitală, esenţială, care include instrucţia şi educaţia şi semnifică integrarea pregătirii socio-profesionale complexe, iniţiale şi continue, la nivelul unor modele strategice specifice educaţiei permanente.

Formarea iniţială pentru cariera didactică în ţara noastră se produce în paralel cu cea ştiinţifică de specialitate, intersectându-se cu aceasta, de-a lungul anilor de studiu în universitate.

Formarea iniţială a personalului didactic în România se realizează prin departamentele de pregătire a personalului didactic (DPPD). Programul de studii psihopedagogice se desfăşoară pe două niveluri, Nivelul I (de iniţiere) şi Nivelul II (de aprofundare) şi asigură cursanţilor competenţele necesare formării iniţiale pentru cariera didactică.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de studii psihopedagogice pe parcursul studiilor universitare pot să parcurgă acest program în regimul cursurilor postuniversitare, pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică.

Pregătirea iniţială are rolul de a forma celor care intenţionează să îmbrăţişeze această meserie, o bază ştiinţifică în domeniul educaţiei, precum şi capacitatea de a cunoaşte, înţelege şi aplica filosofia educaţiei. Programele de studiu psihopedagogic asigură cunoştinţe şi abilităţi pentru a aplica teoriile curriculare, teoriile instruirii şi evaluării în practica şcolară, asigură formarea competenţei didactice.

Formare continuă
Specializări | Grad didactic 2 | Grad didactic 1

Formarea continuă reprezintă un ansamblu de activităţi şi de practici care cer implicarea profesorilor pentru îmbogățirea cunoştinţelor proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor profesionale. Formarea continuă are un rol dinamic în atingerea unor obiective privind menţinerea şi ameliorarea calităţii educaţiei, precum și încurajarea inovaţiei didactice. Aceste obiective sunt realizabile în sistemul de formare continuă a cadrelor didactice din România pe două căi: (a) perfecţionarea prin definitivare şi grade didactice; (b) perfecționarea periodică a personalului didactic o dată la cinci ani, acţiune desfăşurată până la pensionare.

Perfecţionarea prin definitivare şi grade didactice
Uinversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic este abilitată să organizeze examenele pentru obținerea definitivatului și a gradelor didactice II și I pentru următoarele specializări:

-Limba şi literatura română
-Limba şi literatura engleză
-Limba şi literatura germană
-Limba şi literatura franceza
-Istorie
-Religie
-Psihopedagogie (în lichidare – doar pentru absolvenţii de psihopedagogie)
-Matematică
-Informatică
-Electronică
-Informatică - Facultatea de Inginerie (absolvenţi de Calculatoare)
-Maşini Unelte (cf. HG 944 transformat în Maşini şi Sisteme de Producţie)
-Tehnologia Construcţiilor de Maşini
-Tricotaje-Confecţii textile
-Utilaj Tehnologic (cf. HG 944 transformat în Utilaj pentru Textile şi Pielărie)
-Tehnologia şi Controlul Calităţii Produselor Alimentare
-Montanologie
-Horticultură
-Profesor documentarist

Graficul activităţilor didactice pentru definitivat și gradul didactic II pentru anul universitar 2009-2010:

Perioada de pregătire: în primele două săptămâni din vacanţa de vara (14-20 iunie 2010);
Examenele: în perioada stabilită de MECI – a II-a jumătate a lunii august 2010.

Master
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic al U.L.B.S. realizează activităţi de pregătire prin masterat în management educaţional.Informaţii de contact

Adresa: Calea Dumbravii, Nr.34, Sibiu, 550324, România
Tel: +40-(269) 23.52.24
+40-(269) 21.16.02
Fax:+40-(269) 23.52.24
E-mail: dep.dppd@ulbsibiu.ro
Web: http://dppd.ulbsibiu.ro

 

Informatii Contact ULBS | Sitemap ULBS | Cerinţe Browser | Pentru sugestii vă rugăm contactaţi webmaster-ul.

Copyright © 1998-2018 Centrul de Comunicaţii | Termeni de utilizare
comparable
butch-rapid